Inna Kinnunen

Kiva kun löysit tänne!  Olen Inna, Valviran laillistama psykologi ja psykoterapeutti. Tarjoan psykologipalveluja ja psykoterapiaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä Helsingissä että Turussa. Terapeuttinen suuntaukseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Kokemus

Olen yli kymmenen vuoden aikana työskennellyt nuorten ja aikuisten mielenterveystyössä perusterveydenhuollossa, psykiatriassa ja yksityisenä ammatinharjoittajana. Eniten minulla on kokemusta masennuksen ja etenkin ahdistuneisuushäiriöiden hoidosta. Ahdistustakin tarvitaan vaikka saadaksemme aikaan asioita, mutta joskus se voi olla liiallista. Liiallisena ahdistusta voi ilmetä esimerkiksi silloin,

kun ihminen murehtii, jännittää, saa paniikkikohtauksia, kärsii pakkoajatuksista, pelkää tai kun jokin traumaattinen tai kurja tilanne palaa toistuvasti mieleen. Myös jatkuva terveyden ja mahdollisten vakavien sairauksien miettiminen voi tuntua ahdistavalta. Ahdistuneisuus voi liittyä niin ikään myös mm. masennukseen, menetyksiin, uuteen elämäntilanteeseen, parisuhdeongelmiin, nukkumisvaikeuksiin tai kohonneisiin stressitasoihin.

Työskentelytapa

Työskentelen käyttäen käytännönläheisiä, toimivia ja tieteellisesti tutkittuja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on tällä hetkellä nopeimmin yleistyvä terapiamuoto maailmalla. Se perustuu mm. oppimisen psykologiaan ja tähtää sellaisten tietojen ja taitojen oppimiseen, jotka mahdollistavat paremman elämänlaadun myös hoitojakson jälkeen.

Itse ajattelen, että yhtä tärkeää kuin sen ymmärtäminen, mistä ongelma on voinut saada alkunsa, on kartoittaa niitä asioita nykyhetkessä, jotka ylläpitävät ongelmaa. Terapeuttisina tavoitteina työskentelylle voi olla esimerkiksi erilaisten välttämiskäyttäytymisten vähentäminen, myötätunnon lisääminen itseä kohtaan tai joustavampi suhtautuminen omiin ajatuksiin.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa hoitosuhde nähdään avoimena yhteistyösuhteena. Hoidot perustuvat yksilölliseen ongelma-analyysiin, joka tehdään terapian alussa. Hoidon kohteet määritellään tarkasti, ne valitaan ja niiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Muita alueita, joilla kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomenetelmät ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi ovat esim. seksuaaliset ongelmat, huono itseluottamus, väärinkäyttöongelmat, erityyppiset stressiongelmat, työuupumus ja terveyteen liittyvät ongelmat kuten kivut tai krooniseen sairauteen sairastuminen.